Op het terrein van de Cornelia-Stichting in Beetsterzwaag (FR) is een stuk bosroute van de ATBrouteD7B, de mountainbike-route Beetsterzwaag, vernieuwd. De route lag op een terrein waarvan het aanwezige fijnsparbosje gekapt moest worden door sterfte van de bomen. De MTB-route is weer opnieuw aangelegd en ook het bos wordt weer opnieuw aangeplant, zij het met andere boomsoorten. Om de bermen naast de vernieuwde MTB-route een ecologische ‘boost’ te geven, wordt er op dinsdag 30 april een speciaal bloemenmengsel met wilde bloemen ingezaaid.

MTB-route met zorg ingepast in landschap
De MTB-Route Beetsterzwaag loopt over het terrein van wel 18 verschillende eigenaren. Bij de route is veel zorg besteed aan de inpassing in het landschap, het voorkomen van conflicten tussen recreanten en voorkoming van verstoring van de natuur. De Stichting D7B is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de mountainbike route Drachten – Beetsterzwaag. Met vrijwilligers wordt de afwatering verbeterd, zand opgebracht, blad geblazen, gesnoeid en gemaaid.

Vignet Natuurmonumenten
Voor het gebruik van de ATBrouteD7B is een landelijk MTB-vignet van Natuurmonumenten verplicht. Met de opbrengsten van het vignet kan het terrein onderhouden worden en kunnen natuurbeschermingsmaatregelen genomen worden. En om de natuur een extra handje te helpen, bedachten de mountainbikers om het terrein naast de route in te zaaien met bloemenzaad.

Gratis zaad van Natuurmonumenten

Eelco Schuurmans (Stichting D7B): “In een artikel in het tijdschrift van Natuurmonumenten las ik over de verdrukking van bijen, vlinders en andere insecten. En dat we, door meer plaats te maken voor wilde bloemen, deze dieren kunnen helpen. Ik heb contact gelegd met Natuurmonumenten en zo kwam het balletje aan het rollen. Gezamenlijk gaan we nu een 2000 m2 met bloemzaad inzaaien.”