In het artikel ‘Onderhoud via internet’ – ‘Op bezoek bij het Canyon Service Center’ uit Mountain Bike Plus #177 (januari-februari 2017) is een storende fout geslopen. Onder de kop ‘Specialisatie’ op pagina 91 van deze editie wordt een terugroepactie van de RockShox RS-1 aangehaald. Er is echter nooit een terugroepactie geweest voor dit product van RockShox. Het citaat dat in deze paragraaf van het artikel gebruikt is, is daarmee onjuist.

Middels deze rectificatie willen we het deel van de tekst als volgt verbeteren:
“Stel dat er een terugroepactie is van een bepaald onderdeel dat niet zo heel veel is verkocht en dat zowel een merk dat via het traditionele dealerkanaal als Canyon in ons land elk tien mountainbikes met zo’n onderdeel hebben verkocht. De kans is dan groot dat de tien onderdelen die in dat andere merk gemonteerd zitten bij tien verschillende dealers terecht zullen komen. Die dealers zullen onafhankelijk van elkaar uit moeten vinden hoe ze de reparatie precies moeten doen. Wij (Canyon, red.) weten zeker dat al die onderdelen naar Eindhoven komen, waardoor onze mecanicien zich kan specialiseren in die reparatie.”

Voor de volledigheid willen we er aan toevoegen dat het aantal van ’tien vorken’ als voorbeeld is bedoeld en geen accurate aantallen van verkochte fietsen of fietsonderdelen zijn.

Mocht er door deze onjuiste berichtgeving verwarring zijn ontstaan over de kwaliteit van RockShox-voorvorken of andere producten, dan bieden we hiervoor onze excuses aan.